HP Enterprise - Príslušenstvo

Snímok Kód Názov Dostupnosť Cena Operácie
HPEAG119A HPE MSL2024 Ultrium Left Mag Kit obvykle 2 týždne 380,53 €
HPEAG120A HPE MSL Ultrium Right Magazine Kit obvykle 2 týždne 349,68 €
HPEAH166A HPE 1U Autoloader Rack Kit obvykle 2 týždne 145,39 €
HPEAH167A HPE 1/ 8 G2 Right Magazine Kit obvykle 2 týždne 235,38 €
HPEAH220A HPE MSL Redundant Power Supply Kit obvykle 2 týždne 793,27 €
HPEAH862A HPE 1/ 8 G2 Left Magazine Kit obvykle 2 týždne 258,26 €
HPEBB884A HPE StoreOnce 2000/ 3000 Replication LTU obvykle 2 týždne 624,46 €
HPEBB884AAE HPE StoreOnce 2000/ 3000 Rep E-LTU obvykle 2 týždne 624,46 €
HPEBB887A HPE StoreOnce 2000/ 3000 Catalyst LTU obvykle 2 týždne 315,82 €
HPEBB887AAE HPE StoreOnce 2000/ 3000 Catalyst E-LTU obvykle 2 týždne 315,82 €
HPEBB891A HPE StoreOnce 2000/ 3000 Sec Pack LTU obvykle 2 týždne 315,82 €
HPEBB891AAE HPE StoreOnce 2000/ 3000 Sec Pack E-LTU obvykle 2 týždne 315,82 €
HPEBB943A HPE StoreOnce 3540 24TB Capacity Upg LTU obvykle 2 týždne 10 781,10 €
HPEBB943AAE HPE StoreOnce 3540 24TB Cap Upg E-LTU obvykle 2 týždne 10 781,10 €
HPEBB944A HPE StoreOnce 3520 12TB Capacity Upg LTU obvykle 2 týždne 4 807,34 €